mobiltelefon-smsaAtt det är av vikt att spara pengar åt sina barn är ett ämne som behandlats tidigare, men hur tänker barn och unga själva kring saken?

 

Två av tre unga oroar sig för sitt framtida boende, och i Stockholm är andelen ännu högre. Men trots det är det få som sparar till ett boende, visar en ny undersökning – Svenska Dagbladet

Ja, i undersökningen som har gjorts är det 600 unga mellan 16 och 34 år som har tillfrågats om ämnet sparande och sitt framtida boende. Det visar av resultatet att många känner en oro för hur de ska tackla situationen, särskilt i Stockholm där priserna eskalerar och marknaden blir allt tuffare. Hela 75 procent av de tillfrågade i huvudstadsområdet känner sig oroliga, och det är främst kvinnor och personer som ännu inte fyllt 25 år. Kanske är det inte så konstigt, med de höga trösklar som finns in till bostadsmarknaden, trösklar som det blir lättare och lättare att snubbla på ju högre de växer sig. Att bara få tag i en hyreslägenhet innebär år av väntan, kanske i decennier. Och amorteringskrav och bolånetak gör det svårt att ta sig in även på den delen av marknaden, den med bostadsrätter.

Okunskap och osäkerhet

En annan undersökning som är gjord av Nordea visar att nästan sex av tio mellan 18 och 22 år fortfarande bor hemma, och att var femte mellan 22 och 29 år även de gör det. Trots denna oro och den bistra fakta som presenteras i undersökningarna är  det färre än hälften av de tillfrågade som i dag tycks ha något sparande till bostad. Många uppger att de har svårt att få pengarna att räcka till sparkontot men också att de inte vet vad för summa som är rimlig att spara i månaden för att hinna upp till en insats, exempelvis.