Oförutsedda kostnader kommer som en blixt från en klar himmel. Det kan vara allt från att tandläkarbesöket blev lite för dyrt till att kylskåpet helt plötsligt slutar fungera. Hur stor risken är att du ska drabbas av en oförutsedd utgift beror på din livssituation.

Oförutsedda utgifter dyker upp när du minst anar det. Det är just därför de kallas för oförutsedda. Du kan inte förutspå när bilen går sönder eller måste betala en dyr veterinärräkning för hunden. Det finns en mängd olika saker som kan gå sönder i ett hem men även andra saker som sjukdom eller arbetslöshet som sänker inkomsten är oplanerade saker som ibland sker. Exempel på när det kan komma oförutsedda utgifter:

  • Bilen går sönder
  • Vitvaror slutar fungera
  • Sjukdom som ger inkomstbortfall
  • Arbetslöshet som ger inkomstbortfall
  • Värmepanna går sönder
  • Vattenläcka
  • Tandläkarbesök
  • En separation
  • Husdjur som plötsligt blir sjuka

Låna pengar

Om det är kris och pengar inte finns i hushållskassan kan en utväg vara att ta ett lån https://brixo.se/lana-pengar som räddar situationen. Att låna pengar hjälper dig snabbt ur knipan du hamnat i. Efter att krisen är undanröjd är det bra att lägga upp en handlingsplan för att kunna betala av lånet sinom tid. Om du ska låna pengar är det bra att kolla upp villkoren för lånet.

Boendesituation

Beroende på hur din boendesituation ser ut är det mer eller mindre risk för oförutsedda kostnader. Risken för stora oförutsedda kostnader finns om boendet är ett hus. Äger du en fastighet är det du som är ansvarig för reparation och underhåll av saker. Det är många saker i ett hus som kan gå sönder, allt från kylskåpet till att få en vattenskada i badrummet. Det är minst risk för oförutsedda utgifter om bostaden är en hyresrätt. Bostadsrätt är lite mindre risk än ett hus.

Sjukdom eller arbetslöshet

Som förälder är du ekonomiskt ansvarig för barn i hushållet. Barn kostar pengar och är en stor del av vardagsutgifterna. Om du skulle bli sjuk eller bli av med jobbet kommer inkomsterna att minska och då bör inte utgifterna vara större. Vid sjukdom är sjukpenningen mindre än din lön och om du blir arbetslös är a-kassan också mindre än din lön, beroende på om det finns inkomstförsäkring. Men att få mindre inkomst är en oförutsedd händelse om det är på grund av sjukdom eller uppsägning.

Fordon

En bil är en sak som kan gå sönder plötsligt eller att det inträffar en olycka. Att besöka en verkstad kan bli kostsamt. Vid en eventuell olycka täcker en försäkring i olika grad skadorna men det krävs ofta en självrisk oavsett vilken försäkring du har.

Spara till en krockkudde

Att spara till en buffert fungerar som en krockkudde när förutsedda utgifter dyker upp. Hur stor bufferten bör vara beror på boendesituation, hur många det finns i hushållet och om du äger bil. Förvara bufferten på ett vanligt sparkonto. Därför är det inte optimalt med en för stor buffert men den får heller inte vara för liten i förhållande till hur stor risken finns för oförutsedda kostnader. Har du inget sparande idag är det viktigaste att komma igång, inte hur mycket du kan spara. Om du får tillbaka på skatten kan det vara en ypperlig start på ett buffertsparande.