husDet finns fler olika sätt för att värma upp sitt hem kostnadseffektivt. Det är även viktigt att tänka på miljön och påverkande faktorer som värmeläckor. Här kommer vi gå igenom några olika bra vis för att få värme inne.

Det finns många olika metoder för att värma sitt hus. Ett av de sätt som är kostnadseffektiva och enkla att underhålla är värme genom luftvärmepump. Denna utnyttjar energin i utomhusluften och är både enklare att installera och kostar mindre än markvärme, vilket många hushåll idag har. Man kan läsa mer om luftvärmepump hos E-klok, men bra att veta redan nu är att ett system med luftvärmepump har lägre driftkostnader än el och olja, kräver en liten arbetsinsats, gör att man slipper sotning och aska och att det faktiskt går att kombinera med solvärme, vilket gör det mer miljövänligt. Man spar alltså in på både energi, miljö och pengar och systemet fungerar utmärkt ibland annat i villan, huset, garaget eller sommarstugan.

Två andra alternativ för uppvärmning

Fjärrvärme värmer huset lika enkelt som elvärme, men kostar mindre i förbrukning. Dock kan priserna på fjärrvärme variera mycket runt om i landet så det gäller att ha koll på sitt eget område innan man bestämmer sig för att installera det. Det kräver lite utrymme, ingen arbetsinsats och ger väldigt små miljöskadliga utsläpp jämför med andra typer av uppvärmning. Solfångare är den typ av uppvärmning som är allra mest miljövänlig, den värmer vatten och kan kombineras med andra värmekällor. Solcellerna skapar elektricitet och kan exempelvis driva en värmepump. Det är en förnyelsebar energikälla, som har sämre kapacitet på vintern. Dock kan det vara ganska dyrt att installera solceller, men man kan idag ansöka om bidrag för att få det installerat i sitt hem, vilket man kan göra hos länsstyrelsen. Läs mer om andra uppvärmningsmetoder här.

Få koll på husets olika värmeläckor: