Ur och skur-pedagogiken är inte så spridd i Sverige. Många tror kanske att den är ny, men faktum är att den fyller 31 år i år.

I korthet går I ur och skur-pedagogiken ut på att barn bör vara utomhus oavsett väder. Den första förskolan som tillämpade denna pedagogik var Mulleborg, som funnits på Lidingö sedan 1985. Ungefär hälften av Ur och skur-förskolorna i Sverige är kommunala, och resten drivs i form av föräldra- eller personalkooperativ. Bakom pedagogiken står Friluftsfrämjandet, vilket innebär att det är den organisationen som godkänner de förskolor som vill marknadsföra sig med I ur och skur-profilen. För att bli godkänd krävs det att en viss andel av personalen är utbildad i Ur och skur-pedagogiken. Detta kan man bli genom en distanskurs på fem högskolepoäng.Barn på Ur och skur-förskola

Försäkringsbolaget Trygg-Hansa skriver på sin sajt att en rapport från Centrum för folkhälsa slår fast att utemiljön på förskolorna är viktig för att främja det som kallas ”spontana hälsobeteenden hos barn”. Där är inslag i lekmiljön som träd, buskar och höjdskillnader mycket viktiga. Man naturligtvis plantera träd och buskar på förskolans gård. Eller så kan man förlägga förskolan i kuperad terräng, där allt detta finns naturligt. Det är en av hörnstenarna Ur och skur.

Med alla larm om hudcancer som vi bombarderas med är det inte konstigt om många föräldrar är oroliga för att låta sina barn vara ute en stor del av dagen, och dessutom den del av dagen då solen är som starkast. Men eftersom pedagogiken bedrivs där det finns träd och annan växtlighet som ger skugga är UV-exponeringen lägre än på en traditionell, asfalterad förskolegård. Dessutom ska man komma ihåg att det också finns många fördelar med att vistas utomhus. UV-strålningen gör att D-vitamin, som har många positiva hälsoeffekter, bildas i huden.

Kanske är det delvis D-vitaminet som gör att både barn och pedagoger på Ur och skur-förskolor har färre sjukdagar än på vanliga förskolor. Barnen hade dessutom bättre balans och motorik, enligt en studie från Alnarps lantbruksuniversitet. Det finns också andra studier som visar samma sak, berättar Anders Szczepanski vid Centrum för Miljö-och Utomhuspedagogik på Linköpings Universitet. Ett exempel är att utomhusvistelse sänker halterna av stresshormonet kortisol, som har negativ inverkan på minnet.

Ute men inte Ur och skur

Bara för att en förskola, eller för den delen en skola, inte är godkänd för att kalla sig UR och skur betyder det inte att man måste avstå från utomhuspedagogik. För även om Friluftsfrämjandet har rätten till varumärket så betyder det inte att det går att ta patent på att hålla lek eller lektioner utomhus.

Många skolor och förskolor håller idag sina samlingar utomhus, oavsett väder. Det finns också flera skolor som har speciella uterum som används på olika sätt i undervisningen. Den grundläggande matematiken kan t.ex. till stor del läras ut utomhus.

Har du barn som går på ur och skur-förskola? Eller funderar du på att starta en, som ett föräldrakooperativ? Skriv gärna till bloggen och berätta om hur du ser på ur och skur.