Nattåg på Duveds stationDet är två grupper i Sverige som är mycket oroliga just nu: friluftsfantaster och tågintresserade. På många håll i Sverige minskar antalet avgångar, vilket drabbar både boende och turister. Extra mörkt ser det ut för nattågen till norra Sverige, och det skulle få stora konsekvenser för turism och friluftsliv om de försvann.

En viktig ryggrad för turismen i norra Sverige är nattågen som går från Stockholm. Tack vare dessa är det möjligt att ta sig till fjällen för en kortare vandring, exempelvis under en långhelg. I dagsläget är det dock inte klart hur nattågstrafiken till övre Norrland ska se ut efter 2018. Trafikverket har utrett frågan, och presenterar tre alternativ. I korthet ser alternativen ut så här:

  1. Att fortsätta på dagens nivå, alltså två tåg per dygn i vardera riktningen.
  2. Att trafikera sträckan med ett tåg per dygn.
  3. Att anpassa trafiken efter säsongen, och köra två tåg per dygn under högsäsong och ett tåg under lågsäsong.

Mer om förslagen finns att läsa här. Trafikverket förordar inte något av dem, men Svenska Turistföreningen har oroats och startat en namninsamling. Snart är man uppe i 50 000 underskrifter.