Snart kan färre föräldrar få underhållsstöd av Försäkringskassan. Man har nämligen tagit fram en ny lag om att de föräldrar som klarar av att betala underhåll måste lämna systemet.

pengar-schack

Nu får ett antal separerade föräldrar sköta underhållet på egen hand, skriver Aftonbladet. Totalt är det nästan 15 000 föräldrar som berörs av Försäkringskassans nya regler. Dessa regler infördes redan i april men nu i oktober börjar Försäkringskassan att underrätta de föräldrar som måste lämna systemet för underhåll. De föräldrar som måste lämna systemet är sådana som har betalat in rätt belopp i rätt tid under minst sex månader. Och varför man valde att införa lagen var för att föräldrar ska klara det här med underhåll själva. Man vill att de på egen hand ska komma överens om ett underhållsbidrag som de grundat på barnens behov och sina inkomster.

Många klarar av underhållet

Underhåll är de pengar som en förälder efter separation måste betala till den andra föräldern som har barnet boende hos sig, för att barnet ska slippa leva i fattigdom. De föräldrar som av någon anledning inte kan komma överens om ett underhåll kan få underhållsstöd av Försäkringskassan och det är alltså detta som de försöker avskaffa för vissa personer. Som sagt klarar nämligen många föräldrar detta utmärkt på egen hand och kan betala den rätta summan i rätt tid. Det är dock vissa som har för låg inkomst för att klara av detta och då gäller det antingen att de får underhållet sänkt, har kvar stödet eller att de sparar pengar. Det kan ibland även vara en kortsiktig lösning att låna lite pengar hos exempelvis Flexlimit för att få den övriga ekonomin att gå ihop. Men detta gäller bara om man ligger lite efter med ekonomin en månad och kan betala tillbaka lånet så fort situationen har löst sig.

Spara för bättre ekonomi

Enligt statistiken borde männen ha det enklare att betala ett högt underhåll eftersom de fortfarande har en högre lön än kvinnor i genomsnitt. Men det är också så att kvinnorna är mycket bättre på att spara än av männen är och här kan man läsa att hela 8 av 10 kvinnor faktiskt sparar. Det gäller dock att man sparar smart om man väljer att spara och på 24kalmar.se kan man läsa om ett par bra tips när man sparar:

  • Tänk långsiktigt i sparandet.
  • Spara regelbundet.
  • Placera pengarna i aktier för att minimera risker.