Nya rutavdraget gör flytten enklare för barnfamiljer med mycket att tänka på.

 

flytt.kartongDet är inte lätt att flytta och ordna allt med packning, lastning och lossning ur lastbil samt flyttstäd, när man samtidigt har en familj med barn att se till. Det har många upptäckt och allt fler anlitar flyttföretag som hjälper med allt det som är tungt och slitigt, samt tråkigt att behöva ta itu med själv. Spodra Lux är en flyttfirma i Stockholm som hjälper till med allt sådant och det gör att själva flytten går mycket enklare och snabbare.

Innan man anlitar en flyttfirma är det dock bra om man har lite koll på rutavdrag samt de nya reglerna som nu trätt i kraft gällande dessa skattavdragsgilla, hushållsnära tjänster. I Sveriges Radio Nyheter finns en guide till hur dessa har förändrats och vad de nu både innefattar och har tagit bort. Bland annat är det så att rut-avdraget från och med i dag kommer att utökas med ett flertal nya tjänster, och detta handlar om tjänster inom just flytt men även inom trädgård och IT. Samtidigt som fler tjänster blir avdragsgilla skattemässigt så halveras också beloppet som köparen av tjänsten får göra avdrag för. Från 50 procent ner till 25 procent av arbetskostnaden, om året. Mer om detta står det även om i Expressen, där några tveksamheter kring rut även beskrivs och förklaras.

Flyttjänsterna som tillkommit är just flytt av bohag mellan två bostäder, packning och uppackning, flytt av bohag till och från ett magasin, om magasineringen handlar om en kortare period och kan anses vara en del av flytten. Dessutom ingår lastning, lossning och iordningställande för transport samt arbetstiden för transporten. Härligt för de som funderar på att anlita flytthjälp och slippa ta denna tunga kvarnsten själv. Det gör att man i stället kan fokusera på roligare saker i samband med flytt, som inredning till exempel.

Även trädgårdstjänsterna utökas med nya RUT

FriggebodSkatteverkets hemsida finns mer utförlig information kring de olika tjänster som kommer bli möjliga att köpa med avdrag, bland trädgårdstjänsterna är det bland annat:

  • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
  • Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.
  • Kompostering och ihop samling av trädgårdsavfall inför bortforsling.
  • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Sedan tidigare ingår även häck- och gräsklippning, krattning och rensning av ogräs i de tjänster som ger rätt till rutavdrag, med sen i dag, den första augusti 2016, gäller alltså även de ovan nämnda tjänsterna.  Däremot kommer inte dessa tjänster att ingå i trädgårdstjänster som man kan göra skatteavdrag från:

  • Bortforsling och hantering av trädgårdsavfall utanför tomten.
  • Plantering av nya växter och träd.
  • Rådgivningstjänster som till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign.
  • Kostnader för maskiner som till exempel traktor och skylift.

Det gäller alltså att läsa på mer om reglerna och deras ansiktslyftning, samt vara medveten om att beloppet som man kan göra avdrag på har minskat och det ganska rejält, det har halverats från 50 procent ner till 25 procent, ganska mycket alltså. Förutom detta är det bara att tuta och köra, ägna mer tid åt barn och familj, låt något professionell ta hand om flyttbestyr och tråkiga trädgårdssysslor som måste göras om man har hus och gård.